Menu

Utökad behörighet enligt GVK. Vad menas med det?

Det finns två olika teknikområden som vardera leder till auktorisation enligt GVK. Varje auktoriserat företag måste ha minst en behörig arbetsledare. Man måste därutöver ha minst en behörig montör som arbetar praktiskt. Det är minimikrav för auktorisation. 

1. Montör kan vara behörig som plattsättare och enbart arbeta med vätskebaserade tätskikt eller med tätskiktsfolier, vilka tätskikt sedan kompletteras med keramiskt ytskikt dvs. kakel och klinker.

2. Montör kan alternativt vara behörig som mattläggare plast vilket innebär behörighet att montera plastmatta på golv och på vägg som ytskikt eller som tätskikt bakom keramiskt ytskikt.

Utökad behörighet är mest ett administrativt skrivsätt men innebär att man har båda ovan nämnda behörigheter inom det GVK-auktoriserade företaget.

Samma person kan vara behörig som arbetsledare, plattsättare och mattläggare i ett enmansföretag. Men vanligt är att ett företag har t.ex. två arbetsledare och ett dussin montörer, ungerfär hälften mattläggare och hälften plattsättare.

Läs gärna mer i Allmänna Villkor för GVK-företag.