Menu

Keramik på plastmatta, när blev det godkänt?

Sedan 2006 har kraven på tätskikt och testning skärpts och sedan dess finns det godkända tätskiktssystem för användning under keramik.

Under 70-, 80- och 90-talet var det vanligt att man använde vilka PVC-produkter som helst under keramik vilket fungerade bra. Så äldre plastmattor kan vid tidpunkten, oavsett godkännande, kan ha varit lämplig för denna användning.

Nu 703 125 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak