Menu

Golvvärme

  • Golvvärme. Vad säger GVK?

    Golvvärme i träbjälklag i våtrum med klinker som ytskikt kan utgöra en förhöjd risk beroende på var i bjälklaget värmen installeras. Se till att endast en leverantör ta hela ansvaret för bjälklaget, värmesystemet, tätskiktet och ytskiktet så att inte olika leverantörer skyller på varandra.

    Om värmeslingorna ligger i avjämningsmassa/spackel eller motsvarande ska avståndet mellan slingornas ovansida och tätskiktets undersida vara minst 12 mm.

  • Hur nära golvbrunnen får golvvärmerör eller värmeslingas placeras?

    Golvvärmerör eller värmekabel bör placeras på avstånd som möjliggör att få erfodrlig tjocklek avjämningsmassa över golvvärmerörer eller värmekabeln. Detta för att garantera en stabil konstruktion vid exempelvis keramiskt ytskikt. Vid installation av golvvärme bör hänsyn även tas till möjlig delreparation utav golvbrunn utan att skada golvvärmesystemet.