Menu

Varför ska man byta ut brunnar som är äldre än 1990 vid renovering?

Brunnar före 1990 har ofta en dålig tätningsfunktion, är inte anpassade för kakel- och klinker, saknar ibland reservdelar samt kan äventyra våtrumskonstruktionens totala livslängd. När man projekterar och bygger ett våtrum, vill man att alla ingående komponenter i konstruktion håller våtrummet livslängd ut. En golvbrunn från till exempel 1985 kommer att utgöra en svag länk i konstruktionen. Sedan april 2008 finns heller inget sätt att uppfylla GVKs branschregler då golvbrunn äldre än 1990 behålls (vid plastmatta). Detta utförs i så fall som ett avsteg ifrån GVKs branschregler enligt beskriven metod. Detta medför också en osäkerhet ur ett försäkringsperspektiv och kan vara en nackdel, t.ex. lägre pris, vid försäljning av bostaden.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak