Menu

Golvbrunn väggnära. Vad gäller beträffande väggnära golvbrunnar?

GVK har tillsammans med Byggkeramikrådet och Säker Vatteninstallation arbetat fram en branschgemensam testmetod för att säkerställa anslutningen mellan ett tätskikt och golvbrunn när den placeras närmare än 200 mm från vägg. På GVKs hemsida listas de golvbrunnar och tätskikt som är godkända i system för väggnära placering. Se godkända väggnära golvrbunnar

Nu 533 517 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.