Menu

Förhöjningsring, är det godkänt?

Om en golvbrunn är placerad lägre än det underlag som tätskiktet ska appliceras på, och det inte är möjligt att höja golvbrunnen, kan en förhöjningsring installeras för att möjliggöra anslutning av tätskikt.

Förhöjningsringen måste vara typgodkänd för den specifika golvbrunnen, rådgör alltid med det GVK-auktoriserade företaget och leverantören av golvbrunnen om du är osäker.

Nu 703 128 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak