Menu

Golvbrunnar

 • Golvbrunn väggnära. Vad gäller beträffande väggnära golvbrunnar?

  GVK har tillsammans med Byggkeramikrådet och Säker Vatteninstallation arbetat fram en branschgemensam testmetod för att säkerställa anslutningen mellan ett tätskikt och golvbrunn när den placeras närmare än 200 mm från vägg. På GVKs hemsida listas de golvbrunnar och tätskikt som är godkända i system för väggnära placering. Se godkända väggnära golvrbunnar

 • Golvbrunn väggnära. Vad gäller beträffande anslutning av tätskikt?

  Väggnära brunn ska vara testad och godkänd enligt branschgemensam testmetod för väggnära brunn. Varje test och godkännande avser en unik brunn tillsammans med ett unikt tätskikt. Det ska också finnas en godkänd monteringsanvisning redovisad och tillgänglig för den godkända kombinationen av brunn och tätskikt, se godkända produkter.

 • Golvbrunn befintlig. Är det tillåtet att ansluta en plastmatta till denna?

  Enligt GVKs branschregler ska golvbrunnen alltid bytas ut om den är äldre än 1990. Denna regel har tillämpats sedan april 2008. Den ska också bytas ut om den är defekt, saknar klämring eller önskad reservdel för att säkerställa funktionen.

 • Varför ska man byta ut brunnar som är äldre än 1990 vid renovering?

  Brunnar före 1990 har ofta en dålig tätningsfunktion, är inte anpassade för kakel- och klinker, saknar ibland reservdelar samt kan äventyra våtrumskonstruktionens totala livslängd. När man projekterar och bygger ett våtrum, vill man att alla ingående komponenter i konstruktion håller våtrummet livslängd ut. En golvbrunn från till exempel 1985 kommer att utgöra en svag länk i konstruktionen. Sedan april 2008 finns heller inget sätt att uppfylla GVKs branschregler då golvbrunn äldre än 1990 behålls (vid plastmatta). Detta utförs i så fall som ett avsteg ifrån GVKs branschregler enligt beskriven metod. Detta medför också en osäkerhet ur ett försäkringsperspektiv och kan vara en nackdel, t.ex. lägre pris, vid försäljning av bostaden.

 • Golvbrunnsfabrikat, gammal eller ny. Hur identifierar man en golvbrunn?

  Golvbrunnar och dess ingående delar har i regel ett RSK-nummer med hjälp av vilket man kan identifiera golvbrunnen. Till exempel RSK 711 80 82 som är ett löstagbart vattenlås i en golvbrunn från Purus efter 1990. Se RSK-databasen

 • Golvbrunn utan klämring. Om klämring saknas i golvbrunn, vad gör man då?

  Om golvbrunnen är konstruerad med klämring kan det gå att köpa en ny klämring. Om brunnen är konstruerad utan klämring måste den bytas. Annars går det inte att ansluta brunnsmanschett eller plastmatta säkert. Det kan finnas undantag för vissa specialbrunnar med särskild fläns mot vilken manschett enbart klistras.

 • Golvbrunnsbyte. När beslutades att golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas ut? Vem beslutade?

  GVK har från och med 1990 lämnat över ansvaret till golvbrunnsleverantören för hur plastmattor ska anslutas i golvbrunnar efter 1990.

  GVK har sedan 1998 hänvisat till Golvbranschens Golvbrunnsnyckel beträffande anvisning hur man ska ansluta andra tätskikt än plastmatta i brunnar efter 1990/91. Detta gäller också plastmattor i brunnar före 1990.

  Byggkeramikrådet angav den 29 mars 2005 att man måste ansluta brunnsmanschett till brunnar efter 1990/91. Det innebär att efter 29 mars 2005, brunnar måste bytas ut om man läser BKRs nyhetsbrev.

  Monteringsanvisningarna blev efterhand bättre från leverantörerna av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett under 2005-2006. Så det hänger på när monteringsanvisningarna blev tydliga från leverantörer av vätskebaserade tätskikt med brunnsmanschett eftersom dessa leverantörer ansvara för hur brunnsmanschett ska anslutas.

  Till och med utgåvan Säkra Våtrum mars 2006 anvisade GVK hur plastmatta kunde monteras fackmässigt i brunn före 1990, se sidan 12. Metoden förutsatte att golvbrunnen uppfyllde ett antal kriterier, bland annat att den hade en separat klämring för fixering av plastmattan, vanligen en s.k. ställbar klämring samt att plastmattan kontaktlimmades i golvbrunnen som då var av en plast var lättare att limma på.

  Brunnar med ställbar klämring fanns också i gjutjärn men var då emaljerade gjutjärnsbrunnar där emaljen fungerade som ett rostskydd. Endast om emaljen är intakt och felfri finns motsvarande möjlighet för dessa gjutjärnsbrunnar. Rostiga gjutjärnsbrunnar före 1990 ska alltid bytas ut.

  I Säkra Våtrum april 2008 skärps reglerna så att golvbrunnar före 1990 ska bytas ut. Regeln tillämpas, se sidan 21, exempelvis vid stambyte, vid påkostad renovering eller efter omfattande vattenskada. Detta ger dock en viss öppning för undantag vid mindre reparationer med plastmatta. Av tabellen framgår också att tätskiktsleverantören ansvarar för hur plastmatta monteras i brunn före 1990.

  Från och med Säkra Våtrum februari 2011 ska golvbrunn före 1990 alltid bytas ut.

  Läs mer om Gamla golvbrunnar under Branschregler

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak