Menu

Vilka utrymmen kan man få våtrumsanmälan och våtrumsintyg på?

Våtrumsanmälan görs av GVK-auktoriserade företag där det i utrymmet ska appliceras tätskikt och där arbetet omfattas av GVKs branschregler. Det är även i de sammanhangen som konsumentkunder kan få våtrumsintyg av GVK-företaget. Våtrumsintyg utfärdas generellt inte till kommersiella beställare, där utgör kontraktshandlingarna intyg avseende t.ex. garantiansvar etc.

Branschreglerna är ursprungligen utformad för bad- och duschrum, WC, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna kan även tillämpas i övriga rum med golvbrunn, i den mån det är möjligt.

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak