Menu

Fel adress på våtrumsanmälan eller våtrumsintyg, hur går man till väga?

GVK har ingen befogenhet att ändra uppgifter på kvalitetsdokument, utan man måste vända sig till GVK-auktoriserade företaget om detta och företaget behöver därmed skapa upp ett nytt dokument. I våtrumsanmälan kan man lägga in kommentar om att den nya våtrumsanmälan ersätter en gammal.

Notera att om ni inte har direkt avtal med det GVK-auktoriserade företaget, så behöver ni först vända er till er avtalspart (exempelvis byggentreprenören eller säljaren av bostaden).

Nu 703 112 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak