Menu

Bostadsrättförening. Finns praxis för gränsdragning beträffande ansvar mellan innehavare och förening?

GVK har inga synpunkter på hur bostadsrättsföreningar ska förhålla sig till sina bostadsrättsinnehavare och ger inga praxisrekommendationer i enskilda fall. Man bör dock alltid eftersträva tydliga och kompletta avtal. Bostadsrättsinnehavaren är alltid skyldig att skydda och ta hand om sin bostad. Väntan på ekonomisk kompensation får inte utgöra skäl för försening av åtgärd för att t.ex. förhindra eller minimera skada.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak