Kursinnehåll     Detta får du     Stiftelsen GVK     Kontakt                08 702 30 90
                                                                                                                    info@gvk.se
Arbetar du professionellt med att planera, bygga och installera badrum?

I januari 2019 kommer GVK erbjuda en webbutbildning för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum. I utbildningen kommer vi att vägleda dig i processen från planering, utförande till ett färdigt badrum. Det finns en mängd regler som styr vid byggande av bostäder och badrum. I den här kursen har vi valt att fokusera på det som vanligast blir fel.
         
     Utbilda dig i bl.a. följande                 

  •  Vad är godkänt enligt GVK? Är branschreglerna samordnad med andra branschregler och regelverk?
  •  Vilka krav bör jag ställa på våtrumsentreprenören?
  •  Vilka tätskikt är godkända i våtrum?
  •  Hur kontrollerar jag slutleveransen?
     
      Det här får du

  •  Tillgång till onlinekurs som du kan göra när som helst, var som helst och som ger den senastekunskapen
  •  Se exempel på kvalitetsdokument, våtrumsintyg och övriga checklistor
  •  Kursdiplom och möjlighet att koppla kurscertifikat till din personliga Linkedin-profil.
Stiftelsen GVK
Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare samordnat sin kunskap och
erfarenhet om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras.
Kontakta oss
Kontakta oss för frågor angående kursen
Telefon:
08 702 30 90
E-postadress
info@gvk.se