Väggnära golvbrunnar

Se till att kombinationen golvbrunn och tätskikt är godkänd. Se till att kombinationen golvbrunn och tätskikt är godkänd.

Godkännande för väggnära placering

  • Metoden beskriver hur golvbrunnen och tätskiktet tillsammans ska provas för att säkerställa tätheten vid väggnära placering. Det är enbart kombinationer, det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktsystem, som kan få ett godkännande.
  • Gäller från och med den 1 oktober 2008.
  • Tips: För att se godkännandebeviset klickar du på länken i golvbrunnens produktnamn.

GVK har tillsammans med Byggkeramikrådet och Säker Vatteninstallation enats om en testmetod för "designbrunnar" som får placeras närmare än 0,2 meter från väggen. Tätskikt i förening med den testade väggnära golvbrunnen och den kombinerade monteringsanvisningen ska vara listad här för att vara godkänd.

Reglerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sitac och Svensk Byggtjänst. Gäller från och med den 1 oktober 2008.

Branschgodkännande för väggnära golvbrunnar  77 KB

Godkända kombinationer i lätta konstruktioner

I träbjälklag och liknande ska tätskiktsfolie eller plastmatta användas som tätskikt enligt GVKs branschregler. Detta gäller också i anslutning till väggnära golvbrunnar.

Väggnära golvbrunn Tätskikt Monteringsanvisning
 Blücher Trio  Kiilto KeraSafe KeraSafe Folie System
Blücher Drain Trio  Alfix Alfix foliesystem
Alfix försegling mot golvbrunnar
Unidrain Byggvägledning
Blücher Waterline Alfix Alfix foliesystem
Alfix försegling mot golvbrunnar
Blücher Waterline 395
Blücher Waterline 375
Blücher Waterline Casco Wetstop Blücher Waterline 395
Tätskikt Blücher Waterline 395
Blücher Waterline Kiilto KeraSafe KeraSafe Folie System
 JAFO Unidrain Ardex Tricom Ardex Tricom tätskiktstystem med JAFO Unidrain
JAFO Unidrain Bostik Våtrumsystem VTgF och VTg10 Unidrain Byggvejledning
Monteringsanvisning Bostik VT10 med Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VT10 med Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VT10 med Unidrain 2001
Monteringsanvisning Bostik VTF med Unidrain 1002
Monteringsanvisning Bostik VTF med Unidrain 1004
Monteringsanvisning Bostik VTF med Unidrain 2001
JAFO Unidrain Casco Wetstop Tätskikt Unidrain golvränna
Unidrain byggvägledning
JAFO Unidrain Kiilto KeraSafe KeraSafe Folie System
JAFO Unidrain LIP Folie system 25 Monteringsanvisning LIP Folie system 25 med JAFO väggnära golvbrunn
Monteringsanvisning LIP Folie system 25
Byggvägledning Unidrain
JAFO Unidrain Mapei Butylband, VR Tätband och Mapei VR Duk - System A, B och C Monteringsanvisningar tätskiktssystem Mapei VR Duk - System A, System B, System C
Unidrain Byggvägledning
Monteringsanvisning av kombination av tätskiktssystem Mapei VR Duk - System A, System B och System C och Unidrain linjära golvbrunnar
Monteringsanvisning av kombination av tätskiktssystem Mapei VR Duk - System A, System B och System C och Unidrain hörngolvbrunn.
JAFO Unidrain PCI VG2007, Pecilastic W Tätskikt JAFO Unidrain
Tätskikt PCI VG2007, Pecilastic W
Unidrain byggvägledning
JAFO Unidrain Schönox Wetstop Tätskikt Unidrain golvränna
Unidrain byggvägledning
 JAFO Unidrain Sopro AEB 640 Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Corner
Sopro Tätskiktsystem med Unidrain Linjesystem
Purus Line/Corner Ardex Tricom  Ardex Tricom - Purus Line/Corner
Purus Line
Purus Corner
Casco Wetstop Tätskikt Purus Line/Corner
Purus Line
Purus Corner
Kiilto KeraSafe KeraSafe Folie System
Purus Line
Purus Corner
LIP Folie system Monteringsanvisning LIP Folie System 25 med Purus väggnära golvbrunn
Monteringsanvisning LIP Folie system 25
Monteringsanvisning Purus-Line
Monteringsanvisning Purus-Corner
Monteringanvisning Purus golvbrunnar
Purus Line
Purus Corner
Mapei Butylband, VR Tätband och Mapei VR Duk - System A, B och C Monteringsanvisningar tätskiktssystem Mapei VR Duk - System A, System B, System C
Monteringanvisning Purus Corner
Monteringanvisning Purus Line
Monteringsanvisning Purus golvbrunnar
Monteringanvisning i kombination med Mapei VR Duk - System A, System B, System C och golvbrunn Purus Line
Monteringanvisning i kombination med Mapei VR Duk - System A, System B, System C och golvbrunn Purus Corner
Purus Line
Purus Corner
Purus 150 mm
PCI VG2007, Pecilastic W Purus Line
Purus Corner
Tätskikt PCI VG2007, Pecilastic W
Tätskikt Purus Line/Corner

Purus Line
Purus Corner
Purus 150 mm

Schönox Wetstop Purus Line
Purus Corner
Tätskikt Purus Line/Corner

Purus Line
Purus Corner

Sopro AEB 640 Sopro Tätskiktsystem med Purus Line
Sopro Tätskiktsystem med Purus Corner

Purus Line Twist
Purus Corner Twist
Purus 150 mm

Bostik Våtrumssystem VTgF och VTg10 Purus Corner Twist
Purus Line Twist 
Bostik VT10 med Purus Corner
Bostik VT10 med Purus Line
Bostik VTF med Purus Corner
Bostik VTF med Purus Line

Godkända kombinationer i tunga konstruktioner

I betongbjälklag och liknande, t.ex. lättbetong, kan man vid sidan av de kombinationer listade under lätta konstruktioner även använda dessa branschgodkända tätskikt för väggnära golvbrunnar enligt GVKs branschregler.

Väggnära golvbrunn Tätskikt Monteringsanvisning
Blücher Drain Trio
Blücher Waterline
Blücher Trio
Alfix 03 - VTg/VTv Blücher Drain Trio
Blücher Waterline 374-375
Blücher Waterline 395
Tätskikt Blücher Waterline
Tätskikt Blücher 3XX-golvbrunnar
Blücher Trio Kiilto K1 och K2 Kiilto K-System
Blücher Trio Kiilto Steam o Green Plus Kiilto R-System
Blücher Waterline Kiilto K1 och K2 Kiilto K-System
Blücher Waterline Kiilto Steam o Green Plus Kiilto R-System
FURO 021 och 022 Mapei VT System Mapei Monteringsanvisning med Golvränna FURO 022 och 115
Monteringsanvisning Golvränna FURO 021 och 022
Mapei VT System Monteringsanvisning
JAFO Unidrain Alfix 03 - VTg/VTv Unidrain-Alfix Monteringsanvisning
Unidrain byggvägledning
Jafo Unidrain Kiilto K1 och K2 Kiilto K-System
Jafo Unidrain Kiilto Steam o Green Plus Kiilto R-System
JAFO Unidrain Schönox VTg1-VTg2 Tätskikt Jafo Unidrain
Unidrain byggvägledning
JAFO Unidrain Casco Wetstop 2-3   Tätskikt Jafo Unidrain
Unidrain byggvägledning
Purus Line Alfix 03 - VTg/VTv Purus Line
Purus Line - bilaga godkända system
Tätskikt Purus Line

Purus Line
Purus Corner

Kiilto K1 och K2 Kiilto K-System

Purus Line
Purus Corner

Kiilto Steam o Green Plus Kiilto R-System