Tidigare utgåvor av Säkra Våtrum - historiska branschregler

Säkra Våtrum kom ut för första gången 1988 och har ändrats över tiden i takt med utvecklingen av nya material, metoder med mera. Behöver du veta vad som gällde när ett visst våtrum byggdes? Här kan du ta del av gamla branschregler.

Säkra Våtrum - september 2011 - utgåva 4 Säkra Våtrum - september 2011 - utgåva 3 Säkra Våtrum - september 2011 feb utgåva 2 Säkra Våtrum - februari 2011 Säkra Våtrum - Kompletteringsregel avseende våtzoner i badrum - oktober 2010 Säkra Våtrum - juni 2009 - utgåva 2 Säkra Våtrum - juni 2009 - utgåva 1 Säkra Våtrum - december 2008 Säkra Våtrum - april 2008 Säkra Våtrum - mars 2006 Säkra Våtrum - oktober 2005 Säkra Våtrum - maj 2005 Säkra Våtrum - Keramik - augusti 2004 Säkra Våtrum - Plast - maj 2004 Säkra Våtrum - Plast - juli 2003 Säkra Våtrum - Keramik - december 2003 Säkra Våtrum - Keramik - december 2002 Säkra Våtrum - Plast - december 2002 Säkra Våtrum - Keramik - augusti 2002 Säkra Våtrum - Keramik - april 2002 Säkra Våtrum - Keramik - mars 2002 Säkra Våtrum - Plast - mars 2002 Säkra Våtrum - Keramik - april 2001 Säkra Våtrum - Plast - mars 2001 Säkra Våtrum - Keramik - april 2001 - bilaga Säkra Våtrum - Plast - mars 2000 Säkra Våtrum - Keramik - juni 2000 sid 1-12 Säkra Våtrum - Keramik - juni 2000 sid 13-24 Säkra Våtrum - Plast - april 1999 Säkra Våtrum - Keramik - april - 1999 Säkra Våtrum - Plast - mars 1997 Säkra Våtrum - Keramik - april 1997 Säkra Våtrum - Plast - september 1997 Säkra Våtrum - Plast - november 1996 Säkra Våtrum - Keramik - juni 1996 Säkra Våtrum - Plast - oktober 1995 Säkra Våtrum - Keramik - juni 1995 Säkra Våtrum - Plast -juni 1994 Säkra Våtrum - Plast - januari 1993 Säkra Våtrum - Plast - januari 1992 Säkra Våtrum - Plast - mars 1991 Säkra Våtrum - Plast - september 1990 Säkra Våtrum - Plast - augusti 1989 Säkra Våtrum - Plast - februari 1988